Durant el 2021 vam iniciar un projecte anomenat col·laboradors on es va crear un grup de persones voluntàries per organizar actes varis dirigits al creixement del club i a la part social del club. Amb l'intenció de poder ajudar als nostres esportistes en el seu bon desenvolupament, amb millor material, millor equipament i instal·lacions. Tot això, amb la única intenció de poder gaudir del que més ens agrada, que és el futbol.