El Joc

Per poder jugar millor aquest esport, és necessita entendre'l i la millor manera de fer-ho és jugant.