Els Valors

Creiem que l'esport és una bona eina per ensenyar valors tant importants com: el Respecte, l'Esforç, el companyerisme, etc...
Apart de formar futbolistes, formem persones, millor persona igual a millor jugador.