La Tècnica

La tècnica, són totes aquelles accions individuals, que es fan dins d'un camp de futbol, tan amb pilota com sense. Per tant asignatura important pel bon desenvolupament del jugador.